Trang chủ » Tin Tức » Tin tức » Thông cáo báo chí

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

Thứ hai - 27/04/2015 12:08
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LỚP 12- K86-89 VIỆT ĐỨC
  Thầy Lộc 12A 0983066554 Tp Vinh - N.An Tp Vinh - N.An  
Trần Thanh Bảo 12A 0905224368 Chợ chiều HThắng Chi cục Thuế Đắk Lắk - BMT  
  Bích 12C 05003640581 Kim Châu Kim Châu - Cư Kuin  
  Bình 12B 0975069677 Chợ chiều HThắng Bệnh viện Việt Đức - Cư Kuin  
Trương Văn Bút 12A 01672751470 T5 Hoà Thắng Thôn 5 Hòa Thắng - BMT  
  Chiến 12A   Kim Châu Kim Châu - Cư Kuin  
Nguyễn Thị Chuyên 12A 0932442963 Chợ sáng Trạm Ytế Tân Hoà - BMT  
Nguyễn Thị Cúc 12A 0982174878 Cầu Việt Đức 1 Nơ Trang Gưr - BMT  
  Cường 12B 0944091388 Vệt Đức 2 Việt Đức 2 - Cư Kuin  
Võ Chí Cường 12A 0962266624 Ea Kmát Cty cà phê Đắk Man -BMT cuongvcbmt
@gmai.com cuong.vo
@dakmancoffee.com
  Diện 12A 0982986212 Việt Đức 2 Việt Đức 2 - Cư Kuin  
Phan Văn Điền 12A 0935798990 T5 Hoà Thắng Trà Bá - Plei Ku - Gia Lai  
  Điện 12C   Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Điệp 12C 01656854808 Kim Châu Kim Châu - Cư Kuin  
Ngô Thị Dung 12A   Trung Hoà Bang Florida - Mỹ  
Trần Thị Ngọc Dung 12B 05003833075 T1 Hoà Thắng Chợ Hoà Thắng - BMT tranthingocdung69
@yahoo.com
Nguyễn Chí Dũng 12B 0909658855 T1 Hoà Thắng Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk ncdungbmt
@gmail.com
  Dũng Diu 12B 0905198235 Đ7 Việt Đức 1 Cty cà phê Việt Thắng-BMT  
  Dương Kha 12A 0988727979 Đ5 Việt Đức 1 Công an GT Tuy Đức-ĐNông  
  Dương Kha 12A 0914002556 Đ5 Việt Đức 1 Công an GT Tuy Đức-ĐNông  
Lê Nguyên 12A 0977477786 Việt Đức 3 Việt Đức 3 - Cư Kuin  
Trịnh Thu 12C 0909474589 Ea Kmát Tp. HCM  
Nguyễn Duy 12B 0972359087 Cầu Việt Đức 1 Duy Hoà, Hòa Khánh  - BMT  
Trương Thị Hồng 12A 01689585879 T3 Hoà Thắng Kho bạc tỉnh ĐL - BMT  
Lê Thị Hải 12A '0905113392 Việt Đức 3 Chợ Tân An - BMT vietduc644
@gmail.com
Lê Thị Hải 12A 0916013392 Việt Đức 3 Chợ Tân An - BMT  
Nguyễn Đức Hạnh 12C 0984015918 Hoà Thắng  Phan Chu Trinh - BMT hanh068041
@yahoo.com
Nguyễn Hữu Hạnh 12A 01223506566 T1 Hoà Thắng Công an thôn 1 Hòa Thắng - BMT  
Nguyễn Thị Hạnh 12A 01687809275 Việt Đức 3 Chợ Việt Đức 3 - Cư Kuin  
Nguyễn  Tri Hảo 12A 0903580171 Ea Kmát Bệnh viện Lắk - Lắk  
Nguyễn Thị Hậu 12A 01668789098 T5 Hoà Thắng Thôn 5 Hòa Thắng - BMT  
Bùi Thị Hiền 12A 0977964799 T3 Hoà Thắng Giáo viên cấp 1 - Lắk  
  Hoa 12B 01633339796 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
Nguyễn Thị Hoa 12B   Hoà Thắng Chợ Hoà Thắng - BMT  
  Hoà 12A 0903050659 Việt Đức 2 Lái xe Cty dầu khí Vũng Tàu  
Lý Phú Hoà 12B 0905874717 T2 Hoà Thắng Trần Phú - BMT  
  Hoàng 12B 0905933228 Trung Hoà Chợ Trung Hoà - Cư Kuin  
Nguyễn Công Hoàng 12A 0977372318 T1 Hoà Thắng P.Thiện An - TX Buôn Hồ  
Nguyễn Thị Hồng 12A   T1 Hoà Thắng Giáo viên NCThanh - BMT  
  Hồng 12C   T3 Hoà Thắng    
Nguyễn Năng Hùng 12A 0988569955 Việt Đức 2 Việt Đức 2 - Cư Kuin  
Nguyễn Thế Hùng 12A 0905478586 Chợ HThắng Nguyễn Khuyến - BMT  
  Hưng 12C 0908380690 Kim Châu Công ty XNK gỗ - Tp HCM  
Trần Thị Hường 12C 01668201304 T3 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
Nguyễn Thị Khai 12A 0935690081 Cầu Việt Đức2 Kho bạc nhà nước ĐL - BMT  
  Lai 12B 01269567470 Đ1 Việt Đức 1 Công ty cà phê Việt Thắng  
  Lịch 12A 0935546091 Trung Hoà Công ty cà phê Việt Thắng  
Nguyễn Thị Thuý Loan 12A   Ea Kmát Giáo viên P. Tân Hoà - BMT  
Nguyễn Tăng Long 12B 0986006161 T5 Hoà Thắng Chợ chiều H Thắng -BMT  
  Luận 12B 01228772797 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
Đỗ Quang Lục 12B 0913433991 Đ5 Việt Đức 1 Đội 5 V Đức 1 - Cư Kuin  
Nguyễn Bạch Mai 12B 0982477797 19/8 Công ty lương thực Đắk Lắk  
Nguyễn Thị Tuyết Mai 12B 0984652175 T2 Hoà Thắng Giáo viên NCThanh  
  Mai   0982253619 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
Nguyễn Thị Tuyết Mai 12A 05003636735 Trung Hoà Bang Florida - Mỹ  
Đỗ Thị Mến 12B 0983574965 Ea Kmát Giáo viên NCThanh  
Nguyễn Văn Minh 12A 0968109579 Việt Đức 3 TT Chư Sê - Gia Lai  
Nguyễn Văn Minh 12A 0935355866 Việt Đức 3 TT Chư Sê - Gia Lai  
Đinh Thị Minh 12C 0976058017 T3 Hoà Thắng Giáo viên Cư Pul  
Nguyễn Giang Nam 12A   Việt Đức 1 Việt Đức 1 - Cư Kuin  
Võ Xuân Nam 12A 01693123374 Đ1 Việt Đức 1 Lái xe - Hoà Thắng - BMT  
Võ Xuân Nam 12A 0935689293 Đ1 Việt Đức 1 Hoà Thắng - BMT  
Võ Thị Nga 12A 016239933583 Chợ HThắng Giáo viên TX Buôn Hồ  
Võ Thị Nga 12A 0982047986 Chợ HThắng Giáo viên TX Buôn Hồ  
Nguyễn Thị Nga 12A 0978895367 Việt Đức 3 Chợ Việt Đức 3 - Cư Kuin  
Đỗ Thiện Nghĩa 12C 0935092923 T3 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
Võ Thị Ngọc 12A 0913436179 Ea Kmát Hoà Thắng - BMT  
Trần Hoài Ngọc 12B 0982255015 T1 Hoà Thắng Chợ chiều H Thắng  
Nguyễn Thị Nhâm 12A 01675011899 Việt Đức 3 Việt Đức 3 - Cư Kuin  
Nguyễn Thị Nhung 12B 0905197090 Đ1 Việt Đức 1 Giáo viên NCThanh  
Nguyễn Thị Nhung 12C   T2 Hoà Thắng Bệnh viện y học dân tộc  
Nguyễn Ngọc Lê Phi 12B 0906414279 T1 Hoà Thắng Hoàng Diệu - BMT  
Ngyuyễn Phi Phụng 12A 0935495152 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
Nguyễn Thị Phượng 12C 01674633008 Đ1 Việt Đức 1 Cầu Bà Dần - Hòa Thắng  
Nguyễn Văn Phương 12A  0938877677 Đ8 Việt Đức 1 Công ty XNK cà phê VĐức  
Nguyễn Thị Kim Quy 12A   Trung Hoà Giáo viên Trung Hoà  
  Sáu 12C 01228539579 Kim Châu Kim Châu - Cư Kuin  
Nguyễn Văn Sâm 12B 0934713698 19/8 19/8 - Cư Kuin  
  Sơn 12A 0976767679 Việt Đức 3 Việt Đức 3 - Cư Kuin  
  Sơn 12C 0935730575 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Sỹ 12B 0937536729 T5 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
  Sỹ 12B 01274299414 Trung Hoà K 88 -Trung Hòa - Cư Kuin  
  Sỹ 12A 0949609787 Đ7 Việt Đức 1 Việt Đức 1 - Cư Kuin  
  Tài 12C 0942484789 Việt Đức 2 Việt Đức 2 - Cư Kuin  
  Tâm 10D 0902445350 T5 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
  Thắng 12A 01683505255 T2 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
Lê Văn Thanh 12A 0913688500 Việt Đức 5 Chi cục Thuế Đồng Xoài - Bình Phước  
  Thành 12C 0934989166 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Thiêm 12A 0935028989 Việt Đức 1 Việt Đức 1 - Cư Kuin  
  Thống 12B 0905213900 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
Nguyễn Thị Thu 12A 0975095374 19/8 19/8 - Cư Kuin  
  Thu 10E 0979134816 T5 Hoà Thắng Chợ Hoà Thắng - BMT  
Đinh Văn Thuận 12A 0977462292 T3 Hoà Thắng Trường trung cấp Ytế Kon Tum  
Nguyễn Duy Thương 12C 0982253619 Cầu Việt Đức 1 Cầu Bà Dần - Hòa Thắng  
      0943196769 Cầu Việt Đức 1 Cầu Bà Dần - Hòa Thắng  
  Thuỷ 12B 01216596893 T4 Hoà Thắng Giáo viên Ea Knếck  
  Thuỷ 12C 0903557272 Cầu Việt Đức 1 Giáo viên ĐHTNguyên  
  Toàn 10E 0978910650 T5 Hoà Thắng Chợ Hoà Thắng - BMT  
Nguyễn Thị Diễm Trang 12c   T4 Hoà Thắng Bang Florida - Mỹ  
  Trinh 12A   Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Trí 12C 0909992998 Kim Châu Kim Châu - Cư Kuin  
  Trung 12B 01695475806 Đ1 Việt Đức 1 Cty cà phê Ia Blốp-Chưsê  
  Trường 12A 0935441848 Trung Hoà Trung Hoà  
Lê Anh Tuấn 12C 0909436868 Ea Kmát Tp. HCM  
Trương Văn Tuấn 10E   T5 Hoà Thắng Giáo viên cấp 1 - Ea Kar  
  Tưởng 10E 0988225542 T5 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
  Tưởng 10E 01225442634 T5 Hoà Thắng Hoà Thắng - BMT  
  Tuyết 12A 01287504410 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Tượng 12c   Việt Đức 5 Việt Đức 5  
  Tuyền 12C   Trung Hoà Chợ Trung Hoà - Cư Kuin  
Thái Huê Tỷ 12C   Đ1 Việt Đức 1 Việt Đức 1  
Quách Thị Uyển 12C 0982033335 T2 Hoà Thắng Cầu Bà Dần - Hòa Thắng  
Thái Huê Văn 12C 0989042263 1 Việt Đức 1 Tài xế - Khu công nghiệp Sóng Thần - Bình Dương  
  Vân 12B 0905954223 Trung Hoà Trung Hoà - Cư Kuin  
  Việt 12A   Cầu Việt Đức 1 Đội 2 - Cty cà phê Việt Thắng  
  Y Dê (Ygod) 12A 01252809558 Đ4 Việt Đức 1 Ea Tiêu - Cư Kuin  
  Y Diêm 12A 01687326266 Đ4 Việt Đức 1 Bệnh viện Việt Đức  
  Y Linh 12A   Buôn Gà Ea Tiêu - Cư Kuin  
  Y Loa 12B 01682633913 Đ1 Việt Đức 1 Ea Tiêu - Cư Kuin  
Võ Thị Hải Yến 12A 01652272555 Ea Kmát Ea Kmát - Hòa Thắng  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bạn quan tâm về vấn đề gì?

Vị trí xã hội

Chất lượng cuộc sống

Tình bạn cao cả

Tất cả các ý kiến trên

Tục ngữ

Một mặt người bằng mười mặt của

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 232

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1338

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 347654

Đăng ký DNS miễn phí
Tên miền quốc gia
Đài truyền hình Daklak


© HS Khoá 89-PTTH Việt Đức,Huyện Cư Kuin,Tỉnh Đắk Lắk
< Email: ncdungbmt@gmail.com >